Välkommen till oss på Almas Assistans. Vi utför
vård & Omsorg enligt SoL och LSS
Vi anordnar och utför personlig assistans i hela
Sverige. Och ser till att du som kund erbjuds en
flexibel vård av högkvalitet, helt på dina villkor.
Vi som grundat företaget har en lång erfarenhet av
socialt arbete, samt verksamhetsbedrivning inom
vård och omsorg. Vår företagsledning består av
utbildade socionomer, med en gedigen erfarenhet
av arbete med barn och unga, funktionshinder och
äldreomsorg.
Vår vision är att de insatser som erbjuds av Almas
assistans skall vara individanpassad, så att du som
kund känner att du kan ”skina som den Diamat du
är i din egen vardag” din delaktighet och
inflytande är viktig för oss. Vi vill att su ska
kunna leva ett så bra och självständigt liv som
möjligt, och uppleva välbefinnande i den miljö du
vistas i, därför ser vi till att skräddarsy din
assistans helr efter sina önskemål och behov.

Målgrupp:
Barn och vuxna som omfattas av personkrets 1, 2
och 3 enligt 1§ LSS.

Förhållningsätt och bemötande
Vi har ett salutogent förhållningssätt. Det innebär
att vi fokuserar på hälsofrämjande åtgärder som
hjälper dig att uppleva livslust, meningsfullhet,
begriplighet och hanterbarhet i din livssituation.
Vi erbjuder individanpassad vård och omsorg, där
vi möter dig utifrån dina specifika behov och
förväntningar.
För oss på Almas assistans är det viktigt med
anhörigperspektiv, vilket innebär att vi tar hänsyn
till både dig och dina anhöriga, och är lyhörda
inför synpunkter som kommer från er.
Vår verksamhet uppfyller de krav och mål som
gäller enligt lagar och föreskrifter för
verksamheten.

Tjänster
Vi hjälper dig med följande
 Ansökningar och juridiska frågor,
exempelvis ansökan om personlig
assistans
 Kontakten med myndigheter, kommun
och Försäkringskassan
 Arbetsgivaransvar med lönehantering,
rapportering och redovisning
 Rekrytering och schemaläggning av
assistenter
 Försäkringar
 Rådgivning