hemtjänst

" Vi på Alma Vård & Omsorg ser till att du får rätt hjälp när du behöver det"

Din hemtjänst i Norra Mölndal

 

Om du bor kvar i ditt eget hem och börjar känna att det är svårt att klara av din vardag och dagliga livsföring så kan du ansöka om hemtjänst hos kommunen. Du har rätt att ansöka om hemtjänst enligt socialtjänstlagen. 
 


Hemtjänst ska vara ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt i den egna bostaden. 

Hemtjänsten behovsprövas  vilket innebär att du måste få ditt ärende prövat av en biståndshandläggare i kommunen.

Du har bland annat rätt ansöka om:

Personliga omvårdnad

 • Hjälp vid toalettbesök
 • Hjälp med att duscha
 • Hjälp med på- och avklädning
 • Hjälp med övriga saker som rör din personliga hygien
 • På- och avklädning

 
Serviceinsatser

 • Städ
 • Tvätt
 • Matlagning i hemmet
 • Inköp av dagliga varor
 • Egenvård av medicin
 • Aktivering som t.ex. promenader, umgänge m.m.

 
Vid avslag har du alltid rätt att överklaga beslutet.

Välj Alma Vård & Omsorg:

1. Biståndsbedömning
Kontakta en biståndshandläggare i Mölndals stad för att göra en ansökan.  

2. Välj utförare
Välj en utförare av hemtjänst som passar dig. Kontakta oss för mer information, vi svarar gärna på dina frågor.

3. Meddela ditt beslut
När du väl bestämt dig för utförare av hemtjänst meddelar du din biståndshandläggare.

4. Vi hör av oss till dig!
Om du valt Alma Vård & Omsorg tar vi kontakt med dig omgående för att boka in dig på ett välkomstsamtal och planera din hemtjänst tillsammans med dig. Under välkomstsamtalet går vi igenom nödvändig information, dina önskemål och insatsernas utformning.  Vi på Alma Vård & Omsorg ser till att du får en individanpassad vård och omsorg, där vi möter dig utifrån dina specifika behov och förväntningar. För oss är det viktigt att det är dina behov som styr stödet. Vi har dessutom ett anhörigperspektiv, vilket innebär att dina anhöriga eller andra personer som är viktiga för dig ges möjlighet att involveras i vården och omsorgen, om du så önskar. Vi ser till att dina anhöriga alltid bemöts med respekt och att de får det stöd de behöver som anhöriga. Vi är alltid lyhörda inför synpunkter som kommer från både dig som brukare och dina anhöriga.

Vi Jobbar utifrån Mölndals stad värdighetsgarantier.
Det innebär:

 • Att vi garanterar dig att du får en kontaktperson
 • Du får kontinuitet i stödarbetet
 • Vi upprättar en genomförandeplan för dig
 • Vår personal som kommer till dig bär fotolegitimation. Kontaktperson/Genomförandeplan:
Redan vid första besöket får du en kontaktperson som kommer att vara din primära kontakt med hemtjänsten.
Tillsammans med din kontaktperson utformar ni en genomförandeplan, som är en beskrivning på hur insatserna utifrån ditt biståndsbeslut och dess mål skall genomföras i praktiken. För oss är det viktigt att du ges möjlighet till delaktighet i upprättandet av genomförandeplanen.

Kontinuitet:
För oss på Alma Vård & Omsorg är det viktigt att det finns kontinuitet i stödet som ges. Det innebär att vi önskar begränsa antal personer som kommer hem till dig, och att stödet ges inom den tidpunkt som är överenskommen.   

Trygghet och säkerhet:
Vi arbetar ständigt med att du skall känna dig trygg och säker med våra hjälpinsatser. Vi strävar att du ska känna dig trygg med de omvårdnadspersonalen som kommer hem till dig. All personal som är verksam inom Alma Vård & Omsorg måste identifiera sig via foto-id som den anställde har på sig vid varje besök.