Om Alma vård & omsorg


Om oss 

 
Alma Vård & Omsorg är en extern utförare för Mölndal stad, vilket innebär att vi bedriver vård och omsorg på uppdrag av kommunen.
Vi som har grundat Alma Vård & Omsorg har en lång och gedigen erfarenhet av att jobba med äldre. Vår företagsledning består av utbildade socionomer med lång erfarenhet inom socialt arbete.

Vår vision är att våra insatser ska vara av hög kvalitet och att du som är äldre får en trygg, säker och högkvalitativ vård. 
Vi har en humanistisk människosyn, där vår värdegrund baseras på den nationella värdegrunden för äldre personer
-          "Att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande".

För oss verksamma inom hemtjänsten är ditt mående av monumental vikt. Vi strävar alltid att göra vårt yttersta för att du ska bemötas med artighet och respekt. Vi tror på att din integritet är en förutsättning för att du ska få ett meningsfullt liv. 

Vi har ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att vi fokuserar på hälsofrämjande åtgärder som hjälper dig att uppleva livslust, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i din livssituation.

Vi på Alma Vård & Omsorg har stor kompetens och är fokuserade för att säkra kvaliteten för våra brukare. Vår personal består av utbildade undersköterskor och vårdbiträden med stor kompetens av att jobba med brukare inom äldreomsorgen.

Vår verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och föreskrifter för verksamheten.
 

.