Privat Hemtjänst i Mölndal och Göteborg

Alma Vård & Omsorg

Alma är privat Hemtjänst och Assistansföretag i Mölndal

Hemtjänst i Mölndal med en klar vision

Alma Vård & Omsorg är med i kundvalet för hemtjänst i Mölndal och Göteborg. Verksamheten bedrivs inom hemtjänst och personlig assistans av socionomer med gedigen erfarenhet från äldreomsorg och socialt arbete.
Vårt mål är att erbjuda våra kunder tjänster av högsta kvalité, och att alla skall känna sig trygga med den vård och omsorg som erbjuds. Alla våra kunder har en kontaktperson som är insatt i varje ärende, och där varje enskild persons behov tillgodoses och följs upp.
För oss är det viktigt att du som kund känner att både ledning och personal finns där för dig, och att våra tjänster ger dig en trygg och meningsfull vardag.

Privat hemtjänstföretag (LOV)

Ni som är i behov av hemtjänst har möjlighet att välja utförare bland olika leverantörer inom ett valfrihetssystem. Valfrihetssystem inom LOV innebär att ni har rätt att välja vilken utförare ni önskar ska utföra tjänster hos er, och ni har även rätt att byta hemtjänst.
Alma Vård & Omsorg är godkänd av både Mölndal och Göteborgs stad, och har därför möjlighet att bistå er med hemhjälp.

Hur väljer man Alma Vård & Omsorg som utförare av privat hemtjänst?

Du kan antigen kontakta kommunens biståndshandläggare, eller ta direkt kontakt med oss så hjälper vi dig att komma i kontakt med kommunen. Kostnaden för hemtjänsten är densamma oavsett vilken utförare du väljer. Det är alltid kommunen som du betalar till när du har till exempel hemtjänst i Göteborg.
Ring oss, så hjälper vi dig med alla frågor och funderingar.

Vad gör man i hemtjänsten?

Vi hjälper dig med service och omsorgsinsatser. Tjänster som ingår är städ, tvätt, inköp ( du får följa med och handla när du önskar). Stöd och hjälp vid påminnelse av medicin, stöd vid dusch , förflyttning och toalett besök. Har du behov av aktivering, socialt umgänge eller stöd och hjälp vid matlagning, hjälper vi dig även med det.
Vi erbjuder även ledsagning enligt SOL, och följeslagning.
Vill du veta mer om vilka tjänster som erbjuds, tveka inte på att höra av dig.

Varför Alma Vård & Omsorg för Hemtjänst i Mölndal eller Göteborg?

Verksamheten bygger på en humanistisk människosyn, där solidaritet och tillit utgör byggstenarna. ledningen styrs av socionomer med utbildning inom äldre och åldrande, vilket skapar en större förståelse för den livsfas som våra kunder genomgår. Vi satsar på att ständigt höja och förbättra kvalitén i äldreomsorgen genom att säkerställa att våra medarbetare har en god arbetsmiljö, och se till deras långsiktiga kompetensförsörjning för att kunna erbjuda våra kunder en trygg och säker vård. Vi på Alma bryr oss om våra kunder och ansvarar för er välbefinnande.
Vi har under höstterminen satsat på kompetensutveckling inom demensvård, personalgruppen har gått fördjupningskurs inom demens och äldrevård.
Vi utför ständiga egenkontroller på vår verksamhet i förbättring och utvecklingssyfte.