Alma Vård & Omsorg

Frågor & Svar

Kan jag få personlig assistans?

För att ha rätt till personlig assistans behöver du intyga att du tillhör en så kallad ”personkrets” och att du behöver hjälp med dina grundläggande behov.

De tre personkretsarna är:
Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. (Bygger på medicinskt underlag/diagnos)
Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom (Bygger på medicinskt underlag/diagnos)
Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Sex grundläggande behov berättigar till personlig assistans:
• Andning
• Hjälp med personlig hygien
• Måltider
• Att klä av- och på sig
• Att kommunicera med andra
• Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade

Rätten till personlig assistans regleras i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Personlig assistans vänder sig till dig som är under 65 år , och är i behov av hjälp med dina grundläggande behov. Om behovet understiger 20 timmar i veckan, så kan du söka personlig assistans genom din kommun, annars kan du få assistansersättning via försäkringskassan..

Hur funkar personlig assistans?

Man kan ha en eller flera personliga assistenter som hjälper en. Du som har en omfattande funktionsnedsättning och inte klarar dig på egen hand, kan få hjälp av en personlig assistent. Tanken med stödet är att du skall kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor. Assistenterna huvudsakliga uppgift är att hjälpa dig med dina grundläggande behov, men du kan även ha rätt till hjälp med andra personliga behov såsom träning, fritidsaktiviteter, arbete, hushållsarbete, samt umgänge med familj och vänner.

Du som har fått rätt till personlig assistans, får även själv bestämma vem som skall arbeta som assistent hos dig, samt vad han eller hon skall göra, och på vilket sätt arbetet skall utföras.

Kostar det mig något med personlig assistans?

Nej. Det är antingen Försäkringskassan eller din hemkommun som bekostar din assistans, vilket beror på hur omfattande ditt behov är. Men oavsett så bekostar du inget själv för din assistans.

Hur ansöker jag om personlig assistans ?

Du kan skicka in din ansökan om personlig assistans antigen till din kommun eller försäkringskassan.

Kontakta en LSS- handläggare eller en biståndshandläggare inom kommunen för att ansöka om personlig assistans för dig eller ditt barn om de grundläggande behoven understiger 20 timmar i veckan. Om behovet överstiger 20 timmar i veckan skall du eller din kommun kontakta försäkringskassan. Där kan du få assistansersättning (Lagen regleras i socialförsäkringsbalken)

Kom ihåg att du behöver göra en skriftlig ansökan för assistansersättning, vi på Almas assistans är dig behjälplig med din ansökan och all arbete som behövs innan din assistansbedömning helt kostnadsfritt.

Efter att du fått beslut om personlig assistans, vad händer?

Du som har fått ett beslut om personlig assistans kan själv välja vem som skall utföra assistansen för dig. Antigen kan man välja kommunen, privat anordnare eller du själv är arbetsgivare till dina assistenter. Nackdelen med att själv vara arbetsgivare till dina assistenter kan vara att du behöver sköta allt administrativt såsom löneutbetalningar, rekryteringar och allt annat pappersarbete. Vi på Almas assistans ser till att hjälpa dig med att ta över arbetsgivaransvaret , utan att ta över medbestämmande rätten.

Anordna egen assistans
Du som funderar på att anordna din egen assistans i egen regi eller redan idag är din egna arbetsgivare och tycker att arbetsgivaransvaret är belastande, kan idag få hjälp av oss på Almas assistans med den delen. Vi ser till att sköta all pappersarbete för dig, i tjänsten ingår
1. Registrering hos skatteverkets myndighet som arbetsgivare,
2. Meddela Försäkringskassan att du ska sköta din egen assistans
4. Skriva anställningsavtal
5. Skaffa försäkringar till assistenterna
6. Administrera löner, skatter, semesterersättning
7. Rapportera tider till Försäkringskassa/kommun
8. Kommunicera med Försäkringskassa/kommun, ev överklaga beslut
9. Ordna utbildningar till assistenterna (t ex hjärt-lungräddning, lyftteknik)
10. Sköta bemanning och schemaläggning.
11. Vi ser även till att vara tillgänglig för dina assistenter dygnet runt.
12. Vi har en företrädare i varje län.

Kostnadsfri assistansrådgivning.

Almas assistans erbjuder gratis assistansrådgivning, och ser till att vägleda och hjälpa dig kring frågor och funderingar som du har gällande funktionsnedsättning, rätten till personlig assistans och LSS. Tveka inte på att höra av dig. Vi ser gärna till att boka ett personligt möte, om du önskar det.