Alma Personlig Assistans Göteborg och Mölndal

Välkommen till oss på Almas Assistans. Vi utför vård & omsorg enligt SoL och LSS

Assistansbolag Göteborg – Så fungerar Almas Assistans

Almas assistans är assistansbolag som anordnar och utför personlig assistans i hela Sverige, men har huvudkontoret beläget i Mölndal och Göteborg. Vi anordnar assistans för både vuxna och barn som kunder. Våra personliga assistenter erbjuder dig som kund högkvalitativa tjänster helt på dina villkor. Med stor erfarenhet hjälper vi dig att skräddarsy din assistans helt efter dina önskemål och behov. Vår vision är att de insatser som erbjuds av personlig assistent från Almas assistans skall vara individanpassade, så att du som Kund känner att du får dina behov tillgodosedda. Din delaktighet och inflytande är viktig för oss och för din personliga assistent. Vi vill att du ska kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt, och uppleva välbefinnande i den miljö du vistas i. Vi arbetar för att din personliga assistans skall vara så enkel och problemfri som möjligt, och att du skall känna trygghet med den assistans som erbjuds dig. Vi följer de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten, och ser till att du får full insyn i din egen assistans. Vårt arbetssätt grundar sig i begrepp som självständighet, tillgänglighet, delaktighet och trygghet. Alma assistans erbjuder personlig assistans med det lilla extra, tack vare sina omtänksamma och erfarna personliga assistenter i Mölndal, Göteborg samt närliggande kommuner så som Kungsbacka.

Personlig assistans med Almas Assistans

Almas assistans anordnar och utför personlig assistans i hela Sverige, men har huvudkontoret beläget i Göteborg. Vi anordnar assistans med både vuxna och barn som kunder.
Vi erbjuder dig som kund högkvalitativa tjänster helt på dina villkor. Vi hjälper dig med att skräddarsy din assistans helt efter dina önskemål och behov.
Vår vision är att de insatser som erbjuds av Almas assistans skall vara individanpassade, så att du som Kund känner att du får dina behov tillgodosedda.
Din delaktighet och inflytande är viktig för oss. Vi vill att du ska kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt, och uppleva välbefinnande i den miljö du vistas i.
Vi arbetar för att din assistans skall vara så enkel och problemfri som möjligt, och att du skall känna trygghet med den assistans som erbjuds dig.
Vi följer de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten, och ser till att du får full insyn i din egen assistans. Vårt arbetssätt grundar sig i begrepp som självständighet, tillgänglighet, delaktighet och trygghet.

Privat Assistansföretag som är godkända av IVO

För att kunna bedriva personlig assistans som företag krävs tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg ( IVO) . Almas Assistans har ett godkännande av Inspektionen för vård och omsorg för att bedriva personlig assistans, därav kan du som kund känna dig trygg med att de tjänster som erbjuds dig är av hög kvalite och rättssäkert.
Läs mer om IVO och vad som krävs för att få bedriva personlig assistans här.

Godkända av IVO

För att kunna bedriva personlig assistans som företag krävs tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg ( IVO) . Almas Assistans har ett godkännande av Inspektionen för vård och omsorg för att bedriva personlig assistans, därav kan du som kund känna dig trygg med att de tjänster som erbjuds dig är av hög kvalite och rättssäkert.
Läs mer om IVO och vad som krävs för att få bedriva personlig assistans här.

Vad är eller vad innebär personlig assistans?

Personlig assistans infördes i Sverige 1 januari 1994 och regleras av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa med funktionshinder (LSS)(där personlig assistans är en av nio LSS-insatser) och 51 kap. Assistansersättning i Socialförsäkringsbalken. Tanken med personlig assistans är att du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter som är med dig under delar av dagen eller hela dygnet. Detta med hjälp av företag som innehar personlig assistans tillstånd. Din personliga assistent hjälper dig dels med grundläggande behov som att tvätta och klä dig, andas, äta och kommunicera, dels med andra personliga behov vilket kan vara fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, hushållsarbete, vara delaktig i samhället och så vidare. Målet med personlig assistans är att du ska kunna leva som andra. Stödet ska vara personligt utformat och du har rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent. Det är du som väljer när du får stödet, hur det ska utföras och vem som ska vara arbetsgivare för assistenterna. Personlig assistans kan beviljas av kommunen eller Försäkringskassan, kommunen finansierar dock alltid de 20 första timmarna.